Nyheder

Farvearkæologisk undersøgelse af interiør i Boels Gård, Nyhavn 20, København.

I august 2022 gennemførte Eltang & Rygaard Konservering en farvearkæologisk undersøgelse af interiøret i den fredede ejendom Boels Gård, der ligger i Nyhavn i København. Opgaven blev løst for Boels Fond repræsenteret ved Elgaard Architecture i samarbejde med Brøndum Konservering.

Boels Gård blev opført i 1771 af den driftige handelsmand Andreas Bodenhoff, der boede i Nyhavn frem til sin død i 1794. 40 år senere, i 1834, flyttede H.C. Andersen ind i ejendommen, hvor han lejede to store værelser – et mod gården og et mod kanalen. H.C. Andersen skriver i et brev til forfatteren B.S. Ingemann den 26. september 1834: ’Jeg har et smukt Værelse ud til Canalen, hvor Skibene ligge og Vinden piber i Seilene …’ et scenarie, han senere gengiver i en tegning, der er bevaret på Odense Bys Museer. Det er også i Boels Gård, at H.C. Andersen skriver sit første eventyrhæfte til børn.  

Boels Gård er et dobbelt gavlkvisthus i tre etager med en høj kælder og et baghus. Huset er opført i klassicistisk stil og er meget karakteristisk med sin pudsede og rødmalede facade mod kanalen. Gennem gården er der adgang til forhuset via to smukke trappeopgange, der står meget originale. På hver etage er der en række repræsentative rum samt funktionsrum og tidligere indgangspartier mod gården. Lejlighederne fremstår i dag med hvidmalede vægge, lofter og træværk.

Formålet med den farvearkæologiske undersøgelse var at finde frem til og dokumentere interiørets ældst bevarede bemalingsperiode(r) samt tidsfæste disse. Dette blev gjort gennem en arkivalsk undersøgelse, lagvise afdækninger (farvetrapper) og en lang række søgespor. Da der var mange stuer, døre, paneler, vinduer og lofter at holde styr på, var det nødvendigt at gå meget systematisk til værks. Arbejdet mundede ud i en rapport som bygherre og rådgiver kan læne sig op ad, når det smukke gamle interiør skal restaureres og genfarvesættes.

Tak til Brøndum Konservering og Elgaard Architecture for et godt samarbejde.     

Restaurering af gavldekoration udført i sgraffito-teknik.

I september 2022 restaurerede Eltang & Rygaard Konservering en sgraffito-dekoration udført på gavlen af en fredet villa fra 1886.

Ordet sgraffito kommer af det italienske ord graffare, der betyder ‘at skrabe’. Sgraffito er en dekorationsteknik, hvor to forskellig farvede lag, eksempelvis indfarvet puds, lægges ovenpå hinanden. Herefter skrabes det ønskede mønster eller motiv i overfladen, hvorved det underliggende lag bliver synligt.

Gavldekorationens motiv er en kvindefigur set en face iklædt en græsk/romersk klædedragt. Set fra beskuerens vinkel holder hun i venstre hånd en palmegren og i højre en stav eller et scepter omviklet med bånd eller garn. Over kvindefiguren ses en portal med hjørnevolutter og nederst et flisegulv. Motivet udgøres af en okkerfarve puds, og hvor denne er skrabet bort ses en underliggende næsten sort puds, der udgør baggrund og konturlinjer.  

Motivet var før behandling meget svært aflæseligt. Dels fordi næsten alle partier af det øverste okkerfarvede pudslag var eroderet bort, og dels fordi flere partier fremstod overkalkede. Endvidere forstyrrede tidligere tiders forsøg på en rekonstruktion af motivet ved brug af hvid kalkfarve.

Før selve restaureringen kunne påbegyndes, blev der lagt et stort arbejde i at dokumentere dekorationens bevaringstilstand. Dette indbefattede bl.a. fotodokumentation i tangentiel-lys, hvilket afslørede alle fordybninger og konturlinjer. Ved brug af forskellige billedbehandlingsprogrammer kunne disse linjer forstærkes, og kvindefiguren med palmegren og stav trådte pludselig tydelig frem på optagelserne. De fotografiske optagelser var et vigtigt arbejdsredskab og altafgørende for, at gavlmaleriet kunne restaureres. I forlængelse af den fotografiske dokumentation blev der udført forskellige grafiske illustrationer, der havde som formål at visualisere motivet og dets oprindelige farvesætning.

Den bevarende behandling bestod af en overfladerensning, hvor alle uoriginale farve- og kalklag blev fjernet. Dette blev gjort mekanisk med små børster og skalpel. Herefter blev mindre skader kompletteret med kalkmørtel. Afslutningsvis blev motivet genfarvesat i de oprindelige anvendte pigmenter – okker og oxidsort. Motivet fremstår nu igen let aflæseligt med den grad af patina, man kan forvente ved et gavlmaleri, der løbende udsættes for regn og vind.

Projektet blev gennemført i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og villaens ejere, der nu igen kan glæde sig over deres smukke sgraffito-dekoration, når de går ind ad deres hoveddør.

Re-montering af fragment på Kerberoshunden på Ny Carlsberg Glyptoteks facade.

I august 2022 arbejdede Eltang og Rygaard Konservering med re-monteringen af et fraslået fragment på Ny Carlsberg Glyptotekets facade af Hach Kampmanns (1856–1920). Facaden er bygget med inspiration fra Mausoleet i Halicarnassos – et af oldtidens syv vidundere, hvor Kong Mausollos og hans kone (og søster) Artemissia lod opføre et imponerende gravmæle, der har lagt navn til gravmæler siden. På mausoleet troende Mausollos og Artemissia øverst på monumentet, bag et firspand af heste, mens Brygger Jacobsen og Othilia har valgt en lidt mere diskret placering på muren ud mod haven. Dog stadig klædt i græske gevandter!

Det hele hviler på en dyrefrise udformet af billedhugger mm. Karl Hansen Reistrup (1863–1929). Her er vinduerne udsmykket med bl.a. en vandbøffel, en gorilla, en flodhest og på facadedelen mod Glyptotekshaven – Kerberoshunden. Den tre-hoved hund vogtede indgangen til Hades/underverdenen, mens ses på facaden med et noget venligere udryk og det tredje hoved kun repræsenteret som en tunge mellem de to egentlige hundehoveder.

På et ukendt tidspunkt er øret slået af, men heldigvis indsamlet og gemt af museet. Det blev udleveret, renset for mørtelrester og ved hjælp af stålstifter og stenlim fikseret i hhv. figurkvadre og fragment. Selv kunst, der er hugget i granit, kan blive lidt uldent i kanterne. Langs fragmentets kanter var lidt af stenen forsvundet, og kantpartierne stod lidt åbne, efter at fragmentet var re-monteret. For at undgå vandindtrængning mellem kvadre og fragment, blev fragmentet kantsikret med mørtel og retoucheret. Vandet kunne, hvis det frøs og udvidede sig, have sprængt yderligere dele af. Med mørtel og retouchering opnås desuden et mere sammenhængende udtryk, så man igen fokuserer på hunden og dens fine ansigt – og ikke på en kedelig skade.

Projektet blev gennemført for Ny Carlsberg Glyptotek.