Kalkmaleri

Et af Eltang & Rygaard Konserverings specialer er bevaring af kalkmaleri. Vi arbejder for at bremse den igangværende nedbrydning og genoprette maleriernes kulturhistoriske, kunstneriske og æstetiske værdier. Dette mener vi gøres bedst ved at sikre et langtidsholdbart resultat, både for malerierne, men også med tanke på den økonomi og de tidshorisonter, der ligger til grund for det givne projekt.

Der er ca. 2000 middelalderkirker i Danmark, og af dem har ca. 650 kalkmalerier. Da malerierne er malet direkte på hvælvinger og mure, som en integreret del af kirkebygningen, hænger maleriernes bevaringstilstand uløseligt sammen med bygningens bevaringstilstand. Problemer som sætningsrevner, saltudfældninger og murfugt vil påvirker kalkmalerierne. Samtidig betyder kirkebygningernes lange historie, at almen slitage fra brugen af kirkerummene, sod fra stearinlys, svingninger i temperatur og luftfugtighed samt nysgerrige fingre nedbryder malerierne og giver deres egne udfordringer.

Da udgangspunktet for en behandling af en kirkes kalkmalerier kan være meget varierende, tilbyder vi rådgivning og hjælp, lige fra den indledende identifikation af bevaringsproblematikkerne, gennem alle faser at projektet, til den afsluttende rådgivning om fremtidigt vedligehold.  Dette sker naturligvis i et tæt samarbejde med bygherre, bygherrerådgiver, menighedsråd, arkitekt etc.

Vi tilbyder:

  • Kortlægning samt identifikation og årssagsbestemmelse af salte og biologisk vækst, klimaundersøgelse samt information om arbejdssikkerhed, herunder analyse af materiale-toksicitet (al analysearbejde udføres i samarbejde med velrenommerede laboratorier).
  • Skriftlig, fotografisk og grafisk dokumentation af malerierne og alle processer før, under og efter projektforløbet.
  • Afdækning af malerier samt afrensning af smuds, sod, biologisk vækst og salte.
  • Fastlægning af løstsiddende puds og opskallet farvelag, udbedring af revner og skader samt udskiftning af ældre reparationer.
  • Retouchering af originalfarvelag og reparationer, arbejde med tonekalk samt udførelse af rekonstruktioner.
  • Vejledning om klimakrav, rengøring med mere.

Vores arbejde udføres i et tæt samarbejde med Nationalmuseets kirkekonsulenter og iht. til Nationalmuseets retningslinjer.

%d bloggers like this: