Farvearkæologisk undersøgelse

Ved en farvearkæologisk undersøgelse kan man afdække en genstand eller en arkitektonisk overflades bemalingshistorie. En farvearkæologisk undersøgelse består typisk af en maleteknisk undersøgelse kombineret med oplysninger hentet fra arkivalierne.

Alle opgaver er forskellige, men undersøgelsen indledes oftest med en gennemgang af det bevarede historiske materiale, herunder tekst, tegninger og fotos. På stedet udføres der herefter farvetrapper, der indeholder oplysninger om skiftende tiders farvesætninger. Farvetrappen kan kombineres med udtagning af farvesnit, der analyseres under mikroskop. Et farvesnit kan give et meget præcist billede af den lagvise struktur, men kan også bruges til at påvise, hvilke pigmenter og bindemidler, der er anvendt. Desuden kan farvesnittet være en god kontrol af farvetrappen. På nedenstående centrale foto ses et snit igennem et stykke facadepuds med farvelag. Ved stor forstørrelse og ved hjælp af forskellige filtre er det muligt at skelne mellem selv meget tynde farvelag. Den mikroskopiske optagelse er udført af SEIR-materialeanalyse A/S.

En historisk farveundersøgelse ender ud i en samlet fortolkning af de indsamlede historiske informationer, og der udarbejdes typisk en rapport indeholdende en genstands-, tilstands- og procesbeskrivelse samt et farvekort og en konklusion til brug for en genfarvesætning eller restaurering. Vi tilbyder også at være farvekonsulenter i forbindelse med den praktiske udførelse af projektet. 

%d bloggers like this: