Skulptur & Monument

I Eltang & Rygaard Konservering behandler vi mange forskellige typer af skulpturer, herunder: minde- og gravsten, monumenter, facade- og gavludsmykninger samt fritstående skulpturer af både nyere og ældre dato. Skulpturerne kan eksempelvis være udført i natursten, puds, gips, beton eller metal. Endvidere kan de være bemalede.

Genstandenes nedbrydningsfænomener afhænger af forskellige faktorer ikke mindst: placering, materiale, teknik, alder og formål. Udover at behandle skulpturer tilbyder vi også at udføre tilstandsregistreringer, behandlingsforslag og vedligeholdelsesplaner.

Bevarende behandlinger vi ofte gennemfører:

  • Kortlægning samt identifikation af skader, deres omfang og årsag.
  • Skriftlig, fotografisk og grafisk dokumentation af skulpturen eller monumentet og alle processer før, under og efter behandling.
  • Afrensning af smuds og biologisk vækst.
  • Reparationer af skader, herunder udbedring af revner og fuger.
  • Sikring af ustabile partier.
  • Konsolidering og overfladebehandling af nedbrudte overflader.
  • Retouchering.
  • Genfarvesætning.
  • Forgyldning.
%d bloggers like this: