Vægmaleri

Et vægmaleri er en stedspecifik udsmykning, der er malet direkte på en væg eller en mur. Der er tale om et fast bærende underlag, hvilket betyder, at behandlingen skal gennemføres på stedet. Historisk spænder vægmaleri vidt – fra middelalderlige kalkmalerier til samtidskunst. Kalkmaleri malet på våd kalkpuds (fresco) eller tør kalkpuds (secco) er to teknikker, vi ofte støder på. Limfarve, kasein, tempera og oliefarve er andre ofte benyttede teknikker. Hvilken teknik kunstneren har valgt at arbejde i, har både stor betydning for værkets stabilitet og ikke mindst valg af behandlingsmetode.

Farvelag bliver med tiden nedbrudt af bl.a. fugt, lys, forurening, mekanisk slitage m.m. Sideløbende med en nedbrydning af overfladen, vil der ofte være bevægelser i det bærende underlag og den bagvedliggende konstruktion. Sådanne bevægelser kan skabe både bevaringsmæssige og meget skæmmende problemer. Heldigvis kan langt de fleste skader behandles.

Bevarende tiltag vi typisk gennemfører:

  • Kortlægning samt identifikation af skader, deres omfang og årsag.
  • Skriftlig, fotografisk og grafisk dokumentation af maleriet og alle processer før, under og efter behandling.
  • Afrensning af smuds, sod og biologisk vækst.
  • Fastlægning af løstsiddende puds og opskallet farvelag, udbedring af revner og skader samt udskiftning af ældre reparationer.
  • Retouchering af originalfarvelag og reparationer samt udførelse af rekonstruktioner.
  • Vejledning om klimakrav, rengøring med mere.

%d bloggers like this: