Hvem er vi

Eltang & Rygaard Konservering v. Katrine Eltang og Maj Rygaard er et konserveringsfirma med speciale i bevaring af kalkmaleri, vægmaleri, interiørdekoration og skulptur. Derudover udfører vi også farvearkæologiske undersøgelser.

I Eltang & Rygaard Konservering arbejder vi for at bevare vores fælles kulturarv på bedst mulig vis. Vi er et nystiftet firma, men tilsammen har vi over 40 års erfaring med at løse bevaringsopgaver for kirker, kommuner, museer, tegnestuer og privatpersoner. Vi har erfaring indenfor bevaring af mange forskellige typer af arkitekturbundne værker og kunstgenstande, og vi holder os løbende opdateret i forhold til nye metoder, materialer og retningslinjer. På den måde sikrer vi vores kunder den bedst mulige bevaringsmæssige og æstetiske løsning.

Vi ved, at et godt samarbejde er essentielt for et vellykket projekt, og vi har stor erfaring i den løbende koordinering med menighedsråd, bygherrer, arkitekter og håndværkere, ligesom vi også gerne rådgiver i planlægningen af et projekt. Vi er vant til at videns dele med andre faggrupper i alle stadier af et projekt, både som tovholdere og som en del af et hold. 

I Eltang & Rygaard Konservering arbejder der kun bachelorer eller kandidater uddannet fra Det Kongelige Akademi eller konservatorer med en uddannelse på samme niveau fra en udenlandsk konservatorskole.

KATRINE ELTANG

Konservator / cand.scient.cons

UDVALGTE UDDANNELSER OG KURSER
 • 2012-20. Kulturstyrelsens og Arkitektskolernes årlige Restaureringsseminar.
 • 2017. ICOM-CC 18th triennial meeting, København.
 • 2014. Technology and Practice: Studying 18th-Century Paintings & Art on Paper. Centre for Art Technologial Studies and Conservation, København.
 • 2011. ICOM-CC 16th triennial meeting, Lissabon.
 • 2009. Stone consolidation in cultural heritage, research and practice. International Symposium, Lissabon.
 • 2008. Performanence in Contemporary Art, Statens Museum for Kunst, København.
 • 2007. Cand.Scient.Cons. Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen. Kunstlinien. Speciale: Ophobning af metalsæber i oliebundne grunderings- og farvelag.
 • 2003. Pigments and the Polarising Microscope, International Academic Projects, Somerset, UK.
 • 2001. Bach.Scient.Cons. Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen. Kunstlinien. Bachelorprojekt: Restaurering af et lærredsmaleri af August Wugk.
UDVALGTE PROJEKTER
 • 2022 til nu. Partner i Eltang & Rygaard Konservering.
 • 2021. Konservering og restaurering af Sorø Klosterkirkes Altertavle, Nordisk Konservering.
 • 2021. Konservering og restaurering af Lynge Kirkes middelalderlige kalkmalerier, Nordisk Konservering.
 • 2021. Farvearkæologisk undersøgelse af H. C. Andersens fødehjem i Odense, Nordisk Konservering.
 • 2021. Konservering og restaurering af Niels Larsen Stevns frescoudsmykning i Mindehallen i H. C. Andersens Hus i Odense, Nordisk Konservering.
 • 2021. Farvearkæologisk undersøgelse af pompeijansk rumudsmykning af Georg Christian Hilker i Villerede, Sorø, Nordisk Konservering.
 • 2019 – 2021. Restaurering af Sorø Klosterkirkes interiørudsmykning og middelalderlige kalkmalerier, Nordisk Konservering.
 • 2019. Konservering og restaurering af pompeijansk vægudsmykning i Kongegaarden, Korsør. Kunstkonserveringen.
 • 2018. Restaurering af kalkmalerier i Kirke Såby Kirke, Nordisk Konservering.
 • 2018. Konservering og restaurering af Sct. Bent Kirkes altertavle, Ringsted. Nordisk Konservering.
 • 2017. Konservering og restaurering af Cobrafriserne i Børnehuset, København Ø. Kunstkonserveringen.
 • 2016. Konservering og restaurering af Frederiksberg Kirkes altertavle. Kunstkonserveringen.
 • 2015 – 2016. Konservering og restaurering af de marmorerede træpaneler i Audiensgangen på Frederiksborg Slot. Kunstkonserveringen.
 • 2015. Nedpakning og genopstilling af samtlige museumsgenstande i Seletøjsmuseet (De Kongelige Stalde) på Christiansborg Slot. Arbejde gennemført i forbindelse med vandskade. Bo Kierkegaard ApS. 
 • 2014 – 2015. Restaurering af interiørudsmykning og oliemalerier i Københavns Universitets festsal. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2014. Konservering og restaurering af udsmykket bjælkeloft i Museumsbygningen, Krystalgade 25-27, København. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2010-2014. Konservering og restaurering af Thorvaldsens Museums loftsfresker. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2013. Farvearkæologisk undersøgelser i Siesbys Hus tegnet af Arne Jacobsen. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2012. Transportsikring af vandskadet maleri af G. A. Clemens, Københavns Universitet. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2001-2010. Konservering og restaurering af Thorvaldsens Museums polykrome facader. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2009. Udvikling af restaureringsmaling til genfarvesætning af vægge på Munkegårdsskolen tegnet af Arne Jacobsen. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2008. Bygningsundersøgelse og afsaltningsforsøg på Tordenskjoldsgade 1, København. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2007. Konservering og restaurering af muralmaleri på Avedøre Kasserne. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2007. Nedpakning af Det Berlingske Officins kunst- og kulturhistoriske samling. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2005. Konservering og restaurering af oliemaleri af Fritz Syberg, Høje Taastrup Kommune. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2004 – 2005. Konservering og restaurering af væglærreder i Strandgade 6, København. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2003 – 2004. Konservering, restaurering og tilstandsregistrering af billedkunst fra det 19. og 20. århundrede. Fælleskonserveringen.
 • 2002. Maleteknisk undersøgelse af 50 Vincent Van Gogh malerier til Kröller Müller Museums katalog. Kröller Müller Museum, Holland.
 • 2001. Restaurering af dekorationsmaleri i Eidi Kirke, Færøerne. Bo Kirkegaard ApS.
 • 2001. Konservering og restaurering af billedkunst i Stærekassen, Det Kongelige Teaters Ny Scene. Bo Kirkegaard ApS.
MAJ TRIER RYGAARD

Konservator / cand.scient.cons.

UDVALGTE UDDANNELSER OG KURSER
 • 2021-2022. Akademiuddannelse. Projektledelse & PRINCE2 Foundation certificering.
 • 2020. Kulturstyrelsens og Arkitektskolernes årlige Restaureringsseminar.
 • 2006. Cand.Scient.Cons. Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen. Monumentalkunstlinien. Speciale: Laserafrensning af hellenistisk, hvid kalkmosaik.
 • 2001. Bach.Scient.Cons. Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konservatorskolen. Monumentalkunstlinien. Bachelorpropekt: Konservering og montering af et mosaikfelt fra Gefionbroen.
UDVALGTE PROJEKTER
 • 2022 til nu. Partner i Eltang & Rygaard Konservering.
 • 2021. Konservering og restaurering af Hugo Liisbergs skulptur Land og By i Østre anlæg i Aalborg, Nordisk Konservering.
 • 2021. Konservering og restaurering af Lynge Kirkes middelalderlige kalkmalerier, Nordisk Konservering.
 • 2021. Konservering og restaurering af Niels Larsen Stevns frescoudsmykning i Mindehallen i H. C. Andersens Hus i Odense, Nordisk Konservering.
 • 2019-2021. Restaurering af Sorø Klosterkirkes interiørudsmykning og middelalderlige kalkmalerier, Nordisk Konservering.
 • 2018 – 2019. Afdækning og konservering af kalkmalerier, Magleby Kirke, Nordisk Konservering.
 • 2018. Restaurering af kalkmalerier i Kirke Såby Kirke, Nordisk Konservering.
 • 2011 – 2012. Restaurering af kalkmalerier i Dr. Margrethes fremtidige gravkapel, Roskilde Domkirke, Nordisk Konservering.
 • 2017. Restaurering af kalkmalerier i Tybjerg Kirke, Nordisk Konservering.
 • 2014. Restaurering af kalkmalerier i Vordingborg Kirke/Maria Kirke, Nordisk Konservering.
 • 2014. Restaurering af kalkmalerier i Faxe Kirke, Nordisk Konservering.
 • 2014. Restaurering af kalkmalerier i Melby Kirke, Nordisk Konservering.
 • 2013 – 2014. Restaurering af kalkmalerier i Over Dråby Kirke, Nordisk Konservering.
 • 2012. Restaurering af kalkmalerier i Rørby kirke, Nordisk Konservering.
 • 2017. Restaurering af Wiedewelts sarkofagtableau til C. F. Classen, Vinderød Kirke, Nordisk Konservering.
 • 2015. Restaurering af gipsmedaljoner i Bibliotekets læsesal på Christiansborg Slot, Nordisk Konservering.
 • 2017. Restaurering af Sonja Ferlovs og Anton Rosens gravmonumenter, Nordisk Konservering.
 • 2015 – 2016. Restaurering af adels- og sangerpulpiturerne i Sankt Nikolai Kirke, Køge, Nordisk Konservering.
 • 2012. Restaurering af altertavler, prædikestole og lydhimmler i Stenløse kirke & Øde Førslev Kirke, Nordisk Konservering.
 • 2010. Konservering af kulturhistoriske genstande, Bevaringscenter Øst.
 • 2009. Konservering af ENB keramik (Enestående National Betydning), Nationalmuseet.
 • 2009. Konservering af arkæologisk keramik- og metalfund fra bronzealderskibsvraget Uluburun, Institute of Nautical Archaeology, Bodrum, Tyrkiet.
 • 2007. Restaurering af Thorvaldsens Alexanderfrise på Christiansborg Slot, Akanthus Stenkonservering.
 • 2007. Restaurering af Saly’s Rytterstatue på Amalienborg Slotsplads, Akanthus Stenkonservering
 • 2007. Restaurering af teracotta-skulpturer på Museumshuset, KU, Akanthus Stenkonservering.
 • 2007. Restaurering af betonrelieffer på Ferdinand Meldahls bygning Kunstnerhjemmet, Gothersgade, Akanthus Stenkonservering.
 • 2007. Konservering og restaurering af Thorvaldsens Museums polykrome facader. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2007. Restaurering af dekorerede kakler i Lauritz de Thuras hus, Amaliegade 23-25, Bo Kierkegaard ApS.
 • 2006 – 2007. Afdækning og restaurering af kalkmalerierne i Brylle Kirke, Karsten Larsen.
 • 2001 – 2006. Det Danske Halikarnassosprojekt, Bodrum, Tyrkiet, Syddansk Universitet.
SALIH CENGIZ

Konservator og fotograf

UDDANNELSER OG KURSER
 • 2017 – 2018. Fotoskolen Fatamorgana.
 • 2017. Assistent for Magnum Fotografer Jacob Aue Sobol.
 • 2017. Fotokursus hos Laura Eriksen, Københavns Foto og filmskole.
 • 2002. Konserveringstekniker. Yildiz Technical University, Istanbul, Tyrkiet.
UDVALGTE PROJEKTER
 • 2023. Konservator og Fotograf i Eltang & Rygaard Konservering.
 • 2022. Konservering og restaurering af Kalkmalerier i Odden Kirke, Nationalmuseet.
 • 2021. Konservering og restaurering af Lynge Kirkes middelalderlige kalkmalerier, Nordisk Konservering.
 • 2021. Konservering og restaurering af Niels Larsen Stevns frescoudsmykning i Mindehallen i H. C. Andersens Hus i Odense, Nordisk Konservering.
 • 2019-2021. Restaurering af Sorø Klosterkirkes interiørudsmykning og middelalderlige kalkmalerier, Nordisk Konservering.
 • 2018 – 2019. Restaurering af Herlufholm Kirkes kalkmalerier. K-P-H Konservator på Hørninggaarden.
 • 2016. Restaurering af Dansk Tennisklubs egyptiske vægmalerier. Lin Spaabek ApS. 
 • 2010-2014. Konservering og restaurering af Thorvaldsens Museums loftsfresker. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2014-2015. Restaurering af interiørudsmykning og oliemalerier i Københavns Universitets festsal. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2013. Farvearkæologiske undersøgelser af Arne Jacobsens interiør og eksteriør på Munkegårds Skolen i Vangede. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2003-2010. Konservering og restaurering af Thorvaldsens Museums polykrome facader. Bo Kierkegaard ApS.
 • 2007-2008. Afrensning af Saly’s Rytterstatue, Amalienborg Slotsplads. Akantus Sten Konservering.
 • 2007-2008. Restaurering af nordfacadens terrakottahoveder, Museumshuset. Akantus Sten Konservering.
 • 2007-2008. Restaurering af Thorvaldsens Alexanderfrise, Christiansborg. Akantus Sten Konservering.
 • 2004. Restaurering og konservering af amforaer fra Tektas og Uluburun Skibsvragene. Texas University (I.N.A, Institute of Nautical Archaeology).
 • 2003 – 2004. Halikarnassos Projektet, konservering af mosaik og arkæologiske fund. Syddansk Universitet.
 • 2003. Restaurering af Bodrum/Halikarnassos amfiteater. Det Tyrkiske Kulturministerium v. Deka Insaat.
%d bloggers like this: