Kompetencer & metoder

I Eltang & Rygaard Konservering har vi bred erfaring indenfor planlægning og udførelse af bevaringsprojekter i alle formater. Vores kernekompetencer er undersøgelse, konservering, restaurering, og dokumentation af:

  • Kalkmaleri
  • Vægmaleri
  • Interiørdekorationer
  • Farvearkæologiske undersøgelser
  • Skulpturer og monumenter

Vi udfører selv analytisk fotografering, hvilket indgår i det bevarende arbejde og den sideløbende dokumentation og formidling. Når vi dokumenterer en genstand eller en bygnings tilstand og behandlingsforløb, sørger vi løbende for at holde os på højde med nye standarder indenfor vores fag. Det er derfor naturligt for os, at vores opgaver bliver dokumenteret og formidlet tidssvarende.

I forbindelse med en bevaringsopgave kan vi udtage og få analyseret materialeprøver. Ved at kombinere forskellige analysemetoder kan man få et mere dybdegående kendskab til materialet og dets bevaringstilstand, hvilket kan være afgørende for valg af behandlingsmetode. Puds- og farveprøver sender vi ind til analyse hos SEIR-Materialeanalyse A/S, mens prøver der har betydning for arbejdsmiljøet sendes ind til Arbejdsmiljøhuset ApS.

Derudover kan vi udføre og rådgive om klimaundersøgelser. Eksempelvis er registreringen af fugt- og varmeforhold i og omkring de genstande og bygningsdele vi behandler essentielt i forhold til diagnosticering af nedbrydsårsager. Endvidere kan vi ud fra målingerne skabe de optimale forhold under og efter et behandlingsforløb.

%d bloggers like this: