Historisk inventar

I Nordisk Konservering har vi bred erfaring indenfor undersøgelse, sikring og behandling af historisk inventar. Det inventar, vi behandler, kommer typisk fra kirker, slotte eller herregårde og har stor kulturhistorisk værdi.

Modsat museumsgenstande, der befinder sig i et kontrolleret og stabilt miljø, udsættes historisk inventar tit for uhensigtsmæssige påvirkninger såsom klimatiske udsving og mekanisk slitage. Skader og aldersrelaterede fænomener vi ofte ser er: snavs, sod eller stearin i overfladen, skimmelsvamp, materialetab, svindrevner og slitage.

Behandling af historisk inventar kan eksempelvis omfatte konservering og restaurering af altertavler, epitafier, prædikestole, lydhimler, krucifikser m.m.. Der kan også være tale om en midlertidig sikring af inventaret i form af stabiliserering eller indpakning. Afhængig af opgavens omfang og genstandens størrelse, kan behandlingen gennemføres på stedet eller på vores konserveringsværksted i Raadvad.

I de tilfælde, hvor manglende partier skal rekonstrueres, samarbejder vi ofte med billedskærere med speciale i restaurering af historisk inventar.

%d bloggers like this: