Nyheder

Højt under hvælvet i Sorø Klosterkirke er konservatorerne igang med at rense dekorationerne, der bærer et tykt lag overfladesnavs. Snavslaget dæmper de ellers så farvekraftige udsmykninger og sænker alle kontraster. Snavsen bortrenses dels med en rensedej, der laves på stedet – gumma pane – og med industrielt fremstillede latexrensesvampe. Rensningen er bare en del af det bevarende arbejde. Konservatorerne sikre også ustabile pudspartier, udbedre revner og skader i pudsen, retoucherer kompletterede partier og i enkelte tilfælde genskabes tabte partier udfra kalker. Under det bevarende arbejde dokumenteres alle skader og hele behandlingsforløbet. Dokumentationen udgøres af en skriftlig, grafisk og fotografisk dokumentation.

%d bloggers like this: